مهندس بهرام فرهخت مدیرعامل
شرکت بهره برداری قطارشهری 
مهندس ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
 
  
 
 
 


 
 شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :