مدیرعامل و سازمان‌ها
 
 مهندس سعید بشیریان بناب مدیرعامل
شرکت بهره‌برداری قطار شهری
مهندس ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
 
 نظام پیشنهادات


 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
 مترو


 
تاریخ : دوشنبه 28 آبان 1397     |     کد : 306

با همکاری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری و شرکت بهره برداری مترو تبریز ؛

کارکنان شرکت بهره برداری قطارشهری تخصصی تر می شوند

با همکاری بین شرکت بهره برداری قطارشهری و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ؛ کارکنان این شرکت جهت پویایی بیشتر و حفظ سطح علمی خود ، پس از گذراندن آموزش های تکمیلی و تخصصی ، طی آزمونهای ویژه گواهی های علمی دریافت خواهند نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه؛ سعید بشیریان بناب با اعلام این مطلب اظهار داشت : با توافق های انجام شده ، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری تبریز با تلفیقی از تجارب اساتید خود و کارشناسان ارشد این شرکت برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تر در حوزه حمل و نقل ریلی اقدام خواهد کرد.
 

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه افزود: در این تفاهم نامه ، آن دسته از کارکنان این شرکت که نیازمند دوره های تکمیلی و تخصصی باشند ، خواهند توانست با بهره گیری از ظرفیت  های دانشگاه علمی کاربردی شهرداری پس از سپری کردن دوره های لازم و برگزاری آزمون توسط دانشگاه گواهی نامه های علمی دریافت نمایند.

 
با موافقت دانشگاه جامع کشور؛  
 ٢ رشته  جدید مرتبط با فعالیت های حوزه قطارشهرى در مرکز آموزش دانشجو جذب خواهد کرد به گزارش روابط عمومى شركت بهره بردارى قطارشهرى تبريز و حومه ، عليرضا سلطانى با اعلام اين مطلب ، اظهار داشت: رشته هاى جديد با هدف بسترسازى براى تامين نيازهاى آتى شهردارى تبريز در حوزه حمل و نقل ريلى انجام شده است. 

رئيس مركز علمى كاربردى شهردارى تبريز افزود: اين مركز با داشتن ظرفيت هاى مناسب آموزشى آماده بهره گيرى از تجارب كارشناسان ارشد شركت بهره بردارى قطارشهرى در راستاى همكارى هاى بين دو مجموعه است.
 


سیدهادی شاطرموسوی