مدیرعامل و سازمان‌ها
 
مهندس بهرام فرهخت مدیرعامل
شرکت بهره برداری قطارشهری 
مهندس ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
 
 نظام پیشنهادات 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
 مترو


 
تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398     |     کد : 337

خبر؛

گزارش ویدیویی قطار دانایی

4500 دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی 97-98 در طرح آموزشی قطار دانایی تبریز شرکت کردند.سیدهادی شاطرموسوی