مدیرعامل و سازمان‌ها
 
دکترایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
مهندس بهرام فرهخت
مدیرعامل شرکت بهره برداری
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
 مترو


 
تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398     |     کد : 351

فراخوان اول؛

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه ی شماره (98-150)

شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه در نظر دارد تا عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی،‌ سوزنها، ابنیه و تاسیسات مکانیکی و برقی واقع در مسیر،‌ پایانه ائل گولی و ایستگاه های فازهای 1 و 2 خط یک قطارشهری تبریز در سال 99-98 را از طریق ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه ی یک مرحله ای به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید:

1- صلاحیت مورد نیاز: کلیه ی مناقصه گرانی که حداقل دارای گواهی صلاحیت پیمانکاری در پایه ی 5 رشته ی «راه و ترابری» بوده و دارای حداقل سابقه ی انجام (2) دو کار مشابه در راه آهن یا مترو طی 5 سال اخیر بوده باشند،‌می توانند در مناقصه ی مزبور مشارکت نمایند.

(توجه : مشارکت دو شرکت جهت احراز شرایط فوق با ارائهی مشارکت نامه رسمی و رعایت شرایط مندرج در اسناد، بلامانع خواهد بود.ضمناً برنده مناقصه متعهد خواهد بود که پیش از عقد قرارداد نسبت به معرفی یک شرکت همکار پیمانکار دارای صلاحیت در رشته «تاسیسات و تجهیزات» جهت راهبری خدمات مربوط به تاسیسات مکانیکی موضوع قرارداد با ارائه موافقتنامه رسمی همکاری، به کارفرما مبادرت نماید.)

2- محل و زمان دریافت اسناد ارزیابی کیفی : اسناد ارزیابی کیفی از مورخه ی 1398/04/24 همزمان با چاپ فراخوان نخست، در سایت مناقصه گزار به نشانی https://metro.tabriz.ir/ بارگذاری گردیده و علاقمندان می توانند ضمن دانلود و تهیه ی نسخهی چاپی از اسناد، با تکمیل و امضای اسناد و مستندات مربوطه، پاکات حاوی مدارک ارزیابی خود را تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/05/05 به دبیرخانه ی شرکت بهره برداری واقع در « تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه ی همکف ساختمان قطار شهری تبریز و حومه » تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

3 - همچنین علاقمندان جهت تکمیل اطلاعات می توانند با مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به شماره ی (تلفن : 8 - 0413329001 داخلی 107) تماس حاصل نمایند.
 
براشرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


PDF چاپ چاپ