مدیرعامل و سازمان‌ها
 
 مهندس سعید بشیریان بناب مدیرعامل
شرکت بهره‌برداری قطار شهری
مهندس ایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز
 
 نظام پیشنهادات 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
 مترو


 
تاریخ : دوشنبه 4 شهريور 1398     |     کد : 355

گزارش؛

بازدید اعضای شورای امنیتی تبریز از مترو

جمعی از مسئولین و اعضای شورای امنیتی شهر تبریز با حضور در مجموعه قطارشهری تبریز از بخش های مختلف آن بازدید کردند.

در بازدید 4 ساعته اعضای شورای امنیتی شهر الزامات ایمنی و امنیتی قطارشهری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان این بازدید مقرر شد ، نواقص خط یک قطارشهری تا حصول استانداردهای لازمه برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان پیگیری شود.


سیدهادی شاطرموسوی