مدیرعامل و سازمان‌ها
 
دکترایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
مهندس بهرام فرهخت
مدیرعامل شرکت بهره برداری
 
 اطلاعیه های مهم
 
 نظام پیشنهادات 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
  آمار سایت
ماه : 237261
سال جاری : 1010073
 
 مترو


 
تاریخ : چهارشنبه 23 بهمن 1398     |     کد : 372

آگهی؛

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (500-98)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « انجام عملیات نگهداری، تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه‌ی ناوگان خط یک قطار شهري تبريز در سال 1400-1399 » را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه گران داوطلب می بایست حداقل در یکی از شاخه های :
*ساخت و تولید قطار و ناوگان ریلی مترویی
*نگهداری و بهره برداری ناوگان ریلی مترویی
 
فعال بوده و سوابق فعالیت ایشان در زمینه های یادشده، موید توان فنی و اجرایی کافی در اجرای کامل خدمات موضوع این مناقصه باشد.

نمایندگان کلیه‌ی شخصیت های حقوقی واجد شرایط علاقمند به مشارکت در این مناقصه می توانند، از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخه 1398/11/28  لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1398/12/01،  با بهمراه داشتن « معرفی نامه رسمی » و نیز « رسید واریز مبلغ 1،000،000 ريال » به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز)، ضمن مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه » اسناد ارزیابی کیفی را دریافت  نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره ( تلفن :8 - 04133290001 داخلی 1071) تماس حاصل نمايند.

مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به مستنداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد ارزیابی، تنظیم و ارائه نشده باشند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
                  
                                                                                         شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


PDF چاپ چاپ