مدیرعامل و سازمان‌ها
 
دکترایرج شهین باهر
شهردار کلانشهر تبریز 
مهندس بهرام فرهخت
مدیرعامل شرکت بهره برداری
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات 
 
 
 پیوندهای ضروری
 
 مترو


 
تاریخ : سه شنبه 16 ارديبهشت 1399     |     کد : 390

آگهی؛

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی (110-99)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « انجام عملیات عمومی تنظیفات ایستگاههای خط یک و نگهداری فضای سبز پایانه ائل گؤلی قطار شهري تبريز در سال 1400-1399 » را ازطریق برگزاری مناقصه‌ی عمومی به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

مناقصه گران داوطلب می بایست حداقل دارای گواهی صلاحیت (مجوز کار) برای ارائه (خدمات عمومی ) باشند:

محل و زمان فروش اسناد ارزیابی کیفی: فروش اسناد از ساعت 8  صبح روز سه شنبه مورخه 1399/02/23  لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/02/28،  با بهمراه داشتن « معرفی نامه رسمی » و نیز « رسید واریز مبلغ 1،000،000 ريال » به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز (به نام شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز)، ضمن مراجعه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه » اسناد ارزیابی کیفی را دریافت  نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره ( تلفن : 8 - 04133290001 داخلی 1071) تماس حاصل نمايند.

مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به مستنداتی که مطابق شرایط مندرج در اسناد ارزیابی، تنظیم و ارائه نشده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.   
                  
                                                                                         شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


PDF چاپ چاپ