مدیرعامل و سازمان‌ها
مهندس یعقوب هوشیار
 شهردار کلانشهر تبریز
مهندس پیمان علیپور
سرپرست  شرکت بهره برداری 
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات
 

 
 حراست و پیوندها
 
 پیوندهای ضروری

 
 
 لینک متروها


 
تاریخ : چهارشنبه 6 اسفند 1399     |     کد : 562

آگهی مناقصه عمومی :

فراخوان مناقصه گران مناقصه‌ی شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه

انتخاب مشاور بازار کسب و کار در راستای افزایش درآمدزایی و کاهش نشت هزینه ها

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا انجام «خدمات مشاوره بازار کسب و کار با هدف افزایش درآمد و کاهش نشت هزینه ها» را به مشاور ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید.

۱- علاقمندان صاحب صلاحیت می توانند ضمن واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره ۱۰۰۸۰۹۷۷۴۴۴۰ نزد بانک شهر، شعبه‌ی شهرداری تبریز به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز »، نمایندگان خود را  با ارائه‌ی معرفی نامه‌ی رسمی جهت دریافت اسناد طی ساعات اداری از مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶  لغایت ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس
« تبریز؛ خیابان لاله ، بلوار لاله غربی؛ کوی میخک؛ طبقه اول ساختمان شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه؛   اتاق ۱۰۶ » اعزام دارند.

۲- مناقصه گر در تعیین برنده و انتخاب مشاور بر اساس ضوابط مربوطه مخیر می باشد.

 

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


PDF چاپ چاپ