مدیرعامل و سازمان‌ها
مهندس یعقوب هوشیار
 شهردار کلانشهر تبریز
مهندس پیمان علیپور
سرپرست  شرکت بهره برداری 
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات
 

 
 حراست و پیوندها
 
 پیوندهای ضروری

 
 
 لینک متروها


 
تاریخ : دوشنبه 31 خرداد 1400     |     کد : 629

آگهی فراخوان مناقصه :

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 300-1400

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا قرارداد « " خدمات تنظیفات ایستگاه ها و پایانه های ائل گؤلی و لاله ، خدمات نگهداری فضای سبز پایانه ها‌ی ائل گؤلی و لاله خط یک قطار شهری تبریز "» را ازطریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

PDF چاپ چاپ