مدیرعامل و سازمان‌ها
مهندس یعقوب هوشیار
 شهردار کلانشهر تبریز
مهندس پیمان علیپور
سرپرست  شرکت بهره برداری 
 
 اطلاعیه ها و مناسبت ها
 
 نظام پیشنهادات
 

 
 حراست و پیوندها
 
 پیوندهای ضروری

 
 
 لینک متروها


 
تاریخ : شنبه 22 آبان 1400     |     کد : 690

گزارش تصویری :

فیلم آموزش استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به گزارش روابط عمومی و فرهنگی ، طی اعلام و الزام هیئت محترم دولت مبنی بر استفاده تمامی اداره جات از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ، شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز نیز جهت انجام فرآیند مناقصات،مزایدات و خریدهای این شرکت سامانه مد نظر را راه اندازی نمود.

 


PDF چاپ چاپ